logo

Муниципальное казенное учреждение

"Управление культуры и молодежной политики"

муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан

Версия для слабовидящих

В этот день были добавленны:

Республиканский йыйын (съезд) древнего рода Эске-Елан

           2 апреля в г.Дюртюли прошел Республиканский йыйын (съезд) древнего рода Эске-Елан в рамках Всероссийского культурно-просветительского проекта “Шәжәрә” и Года башкирской истории Республики Башкортостан.На съезд в Дюртюли приехали представители рода из Бураевского, Калтасинского, Илишевского и Чекмагушевского районов. Наш район достойно представили делегаты из д.Ваныш-Алпаутово, Челкаково, Кузбаево, Кудашево, Абзаево, Тангатарово, ...
Категория: Новости

Р.Зәйдулланың “Татарча өйләнү” спектакленең премьерасы

  Район мәдәниятйорты, мәдәниятучаклары, пандемия кысаларындабулугакарамастан, коллективларбеләнэшләүләрен, тамашачыларбеләнаралашуларынтуктатмадыларһәмтуктатмыйлар. Замананыңагышы, вакыйгалармәдәниятөлкәсендәдәхалыкбеләнаралашуныңяңатөрләрен, яңаалымнарынкулланунытәлабитә. Районыбызныңхалыктеатрыдабукысалардан, тәләбләрдәнчиттә кала алмый. Халык театры 2019 нче ел агышындаМ.Кәримнең “Ай тотылгантөндә” трагедиясынсәхнәләштерептамашачыларынатәгъдимитте. 2020 нчеелда театр КәбирАкбашның 2 пәрдәлек “Сипкеллекыз” музыкалькомедиясын онлайн формадатамашачыларкарамагыначыгарды. Театр бүгендәижадиэшендәвамитә. Шулуңайдантамашачыларынатагы да беряңаРкаилЗәйдулланың 2 пәрдәдәнторган “Татарчаөйләнү” пьесасыбуенчасәхнәләштерелгәнкомедиясынтәгъдимитә. Спектакльдәтеатрныңяшьһәминдекүпспектакльләрдәкатнашыптамашачыларыбызныңяратуынһәмалкышларыняулаганүзешчәнартистларыбызкатнаша. 15 апрель 19 сәгатьтә “Татарчаөйләнү” спектакленеңпремьерасынарәхимитегез! ...
Категория: Афиша, Новости